Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะการนำแบบทดสอบ MMPI-2-RF ไปใช้ในเชิงคลินิก เขียนโดย Super User 2428
จดหมายเปิดผนึก (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓) เขียนโดย Super User 2232
เอกสารการขอต่ออายุใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก เขียนโดย Super User 8293
แจ้งรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 2894
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 12 ปี 2563 เขียนโดย Super User 4007
การฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 12/2563 เขียนโดย Super User 8663
ประกาศการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 4138
จดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เขียนโดย Super User 2546
ประกาศเลื่อนการรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 2457
ประกาศเลื่อนการรับสมัครและการสอบความรู้ ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 2287
f t g m