Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 12 ปี 2563

 

Attachments:
Download this file (Intern_12_2563.pdf)ประกาศรายชื่อ Intern12[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]377 kB
f t g m