Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

 

 

  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงประวัติสมาชิกสมาคม  

1. ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคมของท่าน เพื่อใช้เป็น Username และ Password สำหรับ Login

*** หากท่านจำรหัสสมาชิกของตนเองได้ สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย ***

หากท่านจำรหัสสมาชิกของตนเองไม่ได้ สามารถค้นหาได้จาก ชื่อ-นามสกุล

ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคมคลิกที่นี่  >>> 


2. เข้าสู่ระบบ

คลิกที่นี่  >>>  

กรอกรหัสสมาชิกลงทั้งสองช่อง จากนั้น กดปุ่ม Login

(ระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านหลังจาก Login ครั้งแรก)

 

3. จัดการข้อมูลส่วนตัว

เข้าไปที่เมนู จัดการข้อมูลส่วนตัว”  จากนั้น คลิกปุ่ม แก้ไข (จะอยู่มุมบนขวาของหน้าจอ)

กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน (โดยเฉพาะท่านที่เปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล์)

เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม แก้ไข” (อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ) เพื่อยืนยันเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 

 


 

f t g m