Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวสมาคม

 

คณะทำงานโครงการอบรมความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิกสัญจรประจำปี พ.ศ.2560

นำโดย นางสาวจินตนา สิงขรอาจ นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

พันตำรวจเอกวินัย  ธงชัย ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอกนิษฐา สีบุญเรือง ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นางสาวเทพสุดา  ฟูเมืองปาน ฝ่ายปฏิคม และ

นางสาวสิธยา  อยู่ศุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการอบรมความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิกสัญจรประจำปี พ.ศ.2560

 

f t g m