Copyright 2024 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศ

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักจิตวิทยาคลินิกไทยทั้ง 8 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก วาระปี พ.ศ. 2564-2568”

f t g m