Copyright 2023 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา

*** ไฟล์แก้ไขล่าสุด แก้ไขข้อความที่ผิดเพี้ยน 

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

ที่ สนคท ๐๑/ว๐๒๑ ขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมอบรม

*** ไฟล์แก้ไขล่าสุด 05/04/2561

 

ที่ สนคท ๐๑/ว๐๒๒ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม

*** ไฟล์แก้ไขล่าสุด 05/04/2561

f t g m