Copyright 2022 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำคัญจากคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก เขียนโดย Super User 1102
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทย” เขียนโดย Super User 1230
International Workshop in neuropsychological assessment and rehabilitation in Thailand เขียนโดย Super User 3963
กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 43 เขียนโดย Super User 2411
ประกาศ ขยายเวลารับผลงานวิชาการและนวัตกรรม เขียนโดย Super User 1155
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และพิธีมุทิตาจิต ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 2444
ผลการสอบความรู้ฯ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 2033
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 2736
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นคร ศรีสุโข ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 2117
เปิดรับลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 42 เรื่อง เพิ่มสุข ลดเศร้า... สู่ความสมดุลทางใจ เขียนโดย Super User 6308
f t g m