Copyright 2021 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทย” เขียนโดย Super User 659
International Workshop in neuropsychological assessment and rehabilitation in Thailand เขียนโดย Super User 2986
กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 43 เขียนโดย Super User 1786
ประกาศ ขยายเวลารับผลงานวิชาการและนวัตกรรม เขียนโดย Super User 604
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และพิธีมุทิตาจิต ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 1820
ผลการสอบความรู้ฯ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 1412
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 2089
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นคร ศรีสุโข ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 1480
เปิดรับลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 42 เรื่อง เพิ่มสุข ลดเศร้า... สู่ความสมดุลทางใจ เขียนโดย Super User 5617
ประกาศผลสอบความรู้ฯ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 4793
f t g m