Copyright 2023 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 42

เรื่อง เพิ่มสุข ลดเศร้า... สู่ความสมดุลทางใจ 

 

คลิกที่แบนเนอร์เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

ทางโรงแรมอวานี เอเทรียม มีบริการรถรับ-ส่งจาก สถานี MRT เพชรบุรีมายังโรงแรม ทุก 1 ชม. ดู Google MAP


 

โปรดศึกษารายละเอียดโครงการตามไฟล์แนบ (Attachments) ประกอบด้วย

 • รายละเอียดโครงการ
 • กำหนดการประชุม
 • รวมคำโปรย 2561
 • หนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม
 • หนังสือเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม
 • เกณฑ์การส่งผลงานวิชาการ (3 ไฟล์)
 • เกณฑ์การส่งผลงานนวัตกรรม (3 ไฟล์)
 • คำสั่งสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 6-2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและคัดสรรนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่นประจำปี 2560-2561
 • จดหมายประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อนักจิตวิทยาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลนักจิตวิทยาดีเด่นประจำปี 2560-2561
 • แบบกรอกข้อมูลผู้รับการเสนอชื่อนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น ประจำปี 2561
 • หลักเกณฑ์พิจารณานักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น
Attachments:
Download this file (25611128_01.pdf)รายละเอียดโครงการ[เอกสารดาวน์โหลด]297 kB
Download this file (25611128_02.pdf)กำหนดการประชุม[เอกสารดาวน์โหลด]70 kB
Download this file (25611128_02_1.pdf)รวมคำโปรย 2561[รวมคำโปรย 2561]68 kB
Download this file (25611128_03_V2.pdf)หนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม[หนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม]126 kB
Download this file (25611128_04.pdf)หนังสือเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม[เอกสารดาวน์โหลด]119 kB
Download this file (25611128_05_1.pdf)เกณฑ์การส่งผลงานวิชาการ[เกณฑ์การส่งผลงานวิชาการ]42 kB
Download this file (25611128_05_2.pdf)ใบแจ้งความจำนงส่งผลงานวิชาการ[ใบแจ้งความจำนงส่งผลงานวิชาการ]25 kB
Download this file (25611128_05_3.pdf)รูปแบบบทคัดย่อผลงานวิชาการ[รูปแบบบทคัดย่อผลงานวิชาการ]19 kB
Download this file (25611128_06_1.pdf)เกณฑ์การส่งผลงานนวัตกรรม[เกณฑ์การส่งผลงานนวัตกรรม]46 kB
Download this file (25611128_06_2.pdf)ใบแจ้งความจำนงส่งผลงานนวัตกรรม[ใบแจ้งความจำนงส่งผลงานนวัตกรรม]20 kB
Download this file (25611128_06_3.pdf)รูปแบบบทคัดย่อผลงานนวัตกรรม[รูปแบบบทคัดย่อผลงานนวัตกรรม]19 kB
Download this file (25611128_07.pdf)คำสั่งที่ 6-2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ[คำสั่งที่ 6-2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ]246 kB
Download this file (25611128_08.pdf)จดหมายประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อนักจิตวิทยาดีเด่นฯ[จดหมายประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อนักจิตวิทยาดีเด่นฯ]136 kB
Download this file (25611128_09.pdf)แบบกรอกข้อมูลผู้รับการเสนอชื่อนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น ประจำปี 2561[แบบกรอกข้อมูลผู้รับการเสนอชื่อนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น ประจำปี 2561]121 kB
Download this file (25611128_10.pdf)หลักเกณฑ์พิจารณานักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น[หลักเกณฑ์พิจารณานักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น]102 kB
f t g m