Copyright 2023 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปลและเขียนรายงานผลแบบทดสอบ MMPI-2-RF ” เขียนโดย Super User 196
โครงการฝึกอบรมตามระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง(E learning) เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งทางใจในเด็ก Promoting Resiliency in Children เขียนโดย Super User 176
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ ปี พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 287
อาจารย์สุภาวดี นวลมณี - นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย วาระ 2566-2567 (วาระที่ 2) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อการพัฒนางานของนักจิตวิทยาคลินิกไทยในอนาคต เขียนโดย Super User 65
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม วาระปี 2566-2567 เขียนโดย Super User 89
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ เขียนโดย Super User 215
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เขียนโดย Super User 400
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เรื่อง “จิตวิทยาทางไกลในทศวรรษใหม่ E-Mental Health Services and Cyber Psychology” เขียนโดย Super User 1133
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ ปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 16 และรุ่นที่ 17 เขียนโดย Super User 1984
ขอส่งประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 14 / 2565 เขียนโดย Super User 1216
f t g m