Copyright 2019 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจิตบำบัด EMDR for Children เขียนโดย Super User 413
★★★ ประกาศรับสมัครเพิ่มเพื่อเป็นลำดับสำรอง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา รุ่นที่ ๒ เขียนโดย Super User 529
ขอเชิญสมาชิกสมาคมและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเกียรติยศและมุทิตาจิตครบ ๘๔ ปี ผศ. พิเศษ สมทรง สุวรรณเลิศ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า...จิตวิทยาคลินิกกับสังคมไทย" เขียนโดย Super User 1096
ขอเชิญสมาชิกสมาคมและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา เขียนโดย Super User 1852
★★★ ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 10/2561 (Internship) เขียนโดย Super User 2889
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนอบรม Resource-oriented Music and Imagery: Level 1 เขียนโดย Super User 590
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัคร internship รุ่น 10/2561 เขียนโดย Super User 1861
★★★ ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 7077
[ประกาศ] โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก เขียนโดย Super User 1172
f t g m