Copyright 2020 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนโดย Super User 724
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจิตบำบัด EMDR for Children เขียนโดย Super User 524
★★★ ประกาศรับสมัครเพิ่มเพื่อเป็นลำดับสำรอง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา รุ่นที่ ๒ เขียนโดย Super User 697
ขอเชิญสมาชิกสมาคมและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเกียรติยศและมุทิตาจิตครบ ๘๔ ปี ผศ. พิเศษ สมทรง สุวรรณเลิศ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า...จิตวิทยาคลินิกกับสังคมไทย" เขียนโดย Super User 1362
ขอเชิญสมาชิกสมาคมและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา เขียนโดย Super User 2006
★★★ ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 10/2561 (Internship) เขียนโดย Super User 4878
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนอบรม Resource-oriented Music and Imagery: Level 1 เขียนโดย Super User 930
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัคร internship รุ่น 10/2561 เขียนโดย Super User 2083
★★★ ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 9568
[ประกาศ] โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก เขียนโดย Super User 1701
f t g m