Copyright 2022 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

ขอประชาสัมพันธ์ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งแรกของชมรมประสาทจิตวิทยาฯในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 22 และ 29 เมษายน 2565 

 

 หากต้องการลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

 ต้องการดูหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่

 

และหากต้องการสมัครสมาชิกชมรมประสาทจิตวิทยาแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

 

 

 

สิ่งที่แนบมาด้วย

 

 

f t g m