Copyright 2022 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและคัดสรรนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

 

ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อนักจิตวิทยาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น

 

แบบกรอกข้อมูลผู้รับการเสนอชื่อนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2564

 

 

Attachments:
Download this file (TCPA_Article602_1.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและคัดสรรนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]226 kB
Download this file (TCPA_Article602_2.pdf)ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อนักจิตวิทยาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลนักจิตวิทยาคล[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]100 kB
Download this file (TCPA_Article602_3.pdf)หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]149 kB
Download this file (TCPA_Article602_4.pdf)แบบกรอกข้อมูลผู้รับการเสนอชื่อนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย [คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]88 kB
Download this file (TCPA_Article602_5.doc)แบบกรอกข้อมูลผู้รับการเสนอชื่อนักจิตวิทยาคลินิกดีเด่น สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย [คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]56 kB
f t g m