Copyright 2023 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศที่สำคัญ

อาจารย์นคร ศรีสุโข  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยวาระ พ.ศ.2544-2547

 

อาจารย์เป็นความภาคภูมิใจของวงการนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งสำหรับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้

 

    

 

 

 

f t g m