Copyright 2020 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เขียนโดย Super User 88
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลตรัง เขียนโดย Super User 695
เผยแพร่งานทางวิชาการ: ศิลปบำบัดเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในหัวข้อ “สื่อสารด้วยงานศิลป์” เขียนโดย Super User 611
การเพิ่มพูนทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา รุ่นที่ 2/2562 เขียนโดย Super User 886
การเพิ่มพูนทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา รุ่นที่ 1/2562 เขียนโดย Super User 829
การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา เขียนโดย Super User 979
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางประสาทจิตวิทยาในกลุ่มผู้ติดสุรา/ยาเสพติด และผู้ป่วยด้วยโรคสมอง เขียนโดย Super User 1989
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจิตบำบัด EMDR เขียนโดย Super User 1372
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิก และเภสัชกร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เขียนโดย Super User 1047
ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยา The International Committee of the Red Cross (ICRC) เขียนโดย Super User 1321
f t g m