Copyright 2020 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางได้รับจดหมายเลือกตั้ง รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 346
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เขียนโดย Super User 224
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลตรัง เขียนโดย Super User 767
เผยแพร่งานทางวิชาการ: ศิลปบำบัดเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในหัวข้อ “สื่อสารด้วยงานศิลป์” เขียนโดย Super User 678
การเพิ่มพูนทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา รุ่นที่ 2/2562 เขียนโดย Super User 948
การเพิ่มพูนทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา รุ่นที่ 1/2562 เขียนโดย Super User 887
การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา เขียนโดย Super User 1051
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางประสาทจิตวิทยาในกลุ่มผู้ติดสุรา/ยาเสพติด และผู้ป่วยด้วยโรคสมอง เขียนโดย Super User 2022
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจิตบำบัด EMDR เขียนโดย Super User 1476
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิก และเภสัชกร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เขียนโดย Super User 1097
f t g m