ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงประวัติสมาชิกสมาคม  

1. ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคมของท่าน เพื่อใช้เป็น Username และ Password สำหรับ Login

*** หากท่านจำรหัสสมาชิกของตนเองได้ สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย ***

หากท่านจำรหัสสมาชิกของตนเองไม่ได้ สามารถค้นหาได้จาก ชื่อ-นามสกุล

ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคมคลิกที่นี่  >>> 


2. เข้าสู่ระบบ

คลิกที่นี่  >>>  

กรอกรหัสสมาชิกลงทั้งสองช่อง จากนั้น กดปุ่ม Login

(ระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านหลังจาก Login ครั้งแรก)

 

3. จัดการข้อมูลส่วนตัว

เข้าไปที่เมนู จัดการข้อมูลส่วนตัว”  จากนั้น คลิกปุ่ม แก้ไข (จะอยู่มุมบนขวาของหน้าจอ)

กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน (โดยเฉพาะท่านที่เปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล์)

เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม แก้ไข” (อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ) เพื่อยืนยันเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 

 


 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2017 - IGENCO