Copyright 2021 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(อาคาร
89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 3 : หมายเลข 1)

123  ม.16  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002
โทรศัพท์
043-363002  โทรสาร 043-348384

(สถานที่ปฏิบัติงานนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยคนปัจจุบัน)

 

 

 

Google Map - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 


 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

775 หมู่ที่ 19 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 

 

Google Map - โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

 


 

f t g m