Copyright 2023 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

ข่าวสมาคม

 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยขอแสดงความเสียใจกับนาวาเอกหญิงพรทิพย์ อินทรวิเชียร (อุปนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย) และครอบครัวที่สูญเสียมารดาอันเป็นที่รัก และขอเชิญร่วมพิธีสวดอภิธรรม ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการงานศพคุณแม่วันดี  คำแหง

ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

 

รดน้ำศพ

วันจันทร์ที่17 เม.ย.60 เวลา 17.00 น.

และสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. (ศาลา 10)

 

สวดพระอภิธรรม อังคาร ที่ 18-ศุกร์ ที่ 21 เม.ย.60 

เวลา 19.00 น.(ศาลา 10) 

 

พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

วันเสาร์ที่ 22 เม.ย 60 เวลา 17.00 น. 

  

** หมายเหตุ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.

 

f t g m