Copyright 2021 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

เอกสารชี้แจง วิธีการซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์สมาคม

 

 

*** กรุณาอ่านเอกสารชี้แจงก่อนการสั่งซื้อ ***

 

< เปิดให้สั่งซื้อพร้อมกันผ่านระบบ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 >

 

f t g m