ข่าวประกาศ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 572

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักจิตวิทยาคลินิกไทยทั้ง 8 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก วาระปี พ.ศ. 2564-2568”