ข่าวประกาศ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2007

การเพิ่มพูนทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา รุ่นที่ 2/2562

 

คลิกที่แบนเนอร์เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Attachments:
Access this URL (https://i-regist.com/v2/tcpa//uploads/project/620524/Letter%20Wrap%20up%20course.pdf)จดหมายเชิญ[download]135 kB
Download this file (MIDO HOTEL.docx)MIDO HOTEL[download]38 kB
Access this URL (https://i-regist.com/v2/tcpa//uploads/project/620524/Schedule%20wrap%20up%20course.pdf)กำหนดการประชุม[download]58 kB
Access this URL (https://i-regist.com/v2/tcpa//uploads/project/620524/wrapup%20course-62.pdf)รายละเอียดโครงการ[download]105 kB