ข่าวประกาศ

★★★ ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2561

ฮิต: 11860

Attachments:
Download this file (610223_announcement.pdf)610223_announcement.pdf[ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกฯ]88 kB