Copyright 2021 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย พัฒนาโดย บริษัท IGENCO

 

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 41
"จากความรุนแรงและแผลทางใจสู่การเยียวยา"

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

   

 

f t g m