ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 41
"จากความรุนแรงและแผลทางใจสู่การเยียวยา"

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

   

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2017 - IGENCO