เขียนโดย Super User
ฮิต: 981

 

ผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สามารถดูรายชื่อ ที่นี่ 

ที่มา http://203.157.7.46/display_news.jsp?id=N00000003038