เขียนโดย Super User
ฮิต: 700

 

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สอบความรู้ฯ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2558

โดย รศป. วันที่ 29 มิถุนายน 2558

สามารถดูรายชื่อ ที่นี่

 

ที่มา http://mrd.hss.moph.go.th/display_news.jsp?id=N00000002244