เขียนโดย Super User
ฮิต: 746

 

      สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยได้รับการประสานจากผู้จัดสอบฯ ให้ประชาพันธ์ว่าในการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ สาขาจิตวิทยาคลินิก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 สามารถนำเครื่องคิดเลขไปใช้ในการสอบดังกล่าวได้ ดังนั้นขอให้ผู้สอบโปรดเตรียมไปในการสอบดังกล่าวด้วย