สถานที่ติดต่อปัจจุบัน

 

สุภาวดี นวลมณี

(นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย)

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Google Map