ประกาศผลสอบความรู้ฯสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2559 สามารถดูรายชื่อ ที่นี่

 

ที่มา http://203.157.7.46/display_news.jsp?id=N00000003055